CỬA HÀNG

Cơ sở 1: Số 6 ngõ 858 Kim Giang, Hà Nội – Cơ sở 2: 18 Nguyễn Lý, Đà Nẵng

XE THĂNG BẰNG SPEEDY BUG Khung Nhôm - Nặng 2.2Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

2,450,000
2,450,000

XE THĂNG BẰNG SPEEDYS Khung Nhôm - Nặng 1.9Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Anod - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000

XE THĂNG BẰNG KIDDEE Khung Nhôm - Nặng 1.9Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

1,850,000
1,850,000
1,850,000
1,850,000

XE THĂNG BẰNG KESSAN PRO Khung Thép - Nặng 2.8Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

1,190,000
1,190,000
1,190,000
1,190,000

XE THĂNG BẰNG KESSAN BASIC Khung Thép - Nặng 2.8Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

850,000
850,000
850,000
580,000

XE THĂNG BẰNG ANDER PLUS Khung Nhôm - Nặng 1.9Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Anod - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

XE THĂNG BẰNG ANDER PRO Khung Thép - Nặng 2.9Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

1,260,000
1,260,000
1,260,000

XE THĂNG BẰNG ANDER BASIC Khung Thép - Nặng 2.7Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Thường - Khóa Lục Lăng

XE THĂNG BẰNG TACKE PRO Khung Thép - Nặng 2.7Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000

XE THĂNG BẰNG TACKE BASIC Khung Thép - Nặng 2.7Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

850,000
850,000
850,000

XE THĂNG BẰNG EM BÉ VÀNG Khung Thép - Nặng 2.7Kg - Tải Trọng 35Kg - Sơn Tĩnh Điện - Bi Bạc Đạn - Khóa Xe Thông Minh

465,000
465,000
465,000
465,000
465,000